Ruis op de lijn?

Kennen jullie nog het kringspelletje waarbij de eerste persoon in de kring een zin in het oor van zijn buurman fluisterde en die dat vervolgens weer fluisterend doorgaf aan zijn buurman en die weer aan de volgende? Tegen de tijd dat het bericht de kring rond was, had de zin een totaal andere betekenis gekregen tot grote hilariteit van iedereen.

Waar communicatie is, is ruis. Hoe meer mensen betrokken zijn hoe meer ruis op de lijn. Juristen helpen vaak om miscommunicatie te voorkomen maar desondanks geldt ook voor juristen dat in hun onderlinge communicatie vaak veel ruis zit.

In de consultancy is dit precies hetzelfde. Zenden en ontvangen zijn kernwoorden van communicatie en in de praktijk gaan daar vaak dingen mis.

Miscommunicatie kan vele oorzaken hebben: de manier van praten, het taalgebruik, gebruikte stereotypen en de invloed van vooroordelen. Maar het kan ook veroorzaakt worden door gewoon de taal van de klanten niet kennen en spreken.

Het is in ons vak belangrijk dat je de taal van de business spreekt. De metaal branche laat zich kenmerken door een wat conservatieve, soms wat controversiële houding. Hier past geen poeha en blabla, maar met opgestroopte mouwen en in heldere, duidelijke taal de opdrachtgevers ondersteunen.

Dat speelt dan ook heel nadrukkelijk bij IT- en informatieprojecten in de metaalwereld. Hoe effectiever de communicatie, hoe productiever het project en dus doorlooptijd, kosten en scope. De IT-wereld heeft echter zijn eigen jargon ontwikkeld en dat jargon sluit lang niet altijd aan op de wereld van de klant.

Viperty heeft zich gevormd rond consultants die zelf jarenlang in de praktijk van de klanten hebben gewerkt en wel die taal spreken. Viperty is daardoor een gelijkwaardig sparringpartner zowel in de metaal branche als in de softwarewereld. Of het nu gaat om service centers, handel, metaalbewerking of assemblage, Viperty is instaat de behoefte van de klant efficiënt te vertalen, zodat er op een doelgerichte en effectieve manier met de softwareleveranciers kan worden gecommuniceerd.