Strategie

Duurzame oplossingen die meerwaarde bieden voor uw organisatie

Van strategisch advies tot praktische scenario’s. Informatieplanning, business architectuur, ontwikkelen van een visie en het scherp krijgen van de behoeften. Pas als de vraag scherp is kan een passend antwoord worden gevonden!

Viperty ondersteunt organisaties, managementteams en vakgroepen bij het optimaliseren van strategie, kwaliteit, resultaten, processen en bedrijfsvoering dmv een resultaatgerichte en praktische aanpak. Niet meer doen dan noodzakelijk is en zorgen dat de regie maximaal bij de opdrachtgever blijft liggen. Viperty streeft altijd naar duurzame oplossingen die meerwaarde bieden voor uw organisatie als geheel. In deze situaties zorgt Viperty er samen met de organisatie voor dat er eerst een gezamenlijk visie op de verbeteringen ontstaat, de behoeften scherp genoeg worden benoemd, de business case helder wordt en er commitment ontstaat voor een vervolg. Lessen uit het verleden worden benoemd en betrokken. Van daaruit kan er gericht worden gezocht naar de beste oplossing en -als dat nodig is- naar partij(-en) en producten die de gewenste verbeteringen kunnen realiseren.

Contact opnemen

Specialisaties (changemanagement)

Uw bedrijfsprocessen simpeler, beter, goedkoper en sneller. Door moeilijke zaken simpel te maken, helpt Viperty u om tastbare financiële en operationele resultaten te boeken: betere, snellere en goedkopere processen. Uiteraard wordt hierbij niet vergeten het gedrag van uw mensen en hen helpen te veranderen, want dat is cruciaal voor blijvend resultaat.

Enkele voorbeelden waarbij Viperty kan ondersteunen:

  • Problematische verandersituaties in kaart brengen
  • Analyse van de huidige operationele processen (IST-situatie).
  • In kaart brengen van de gewenste operationele situatie inclusief bijbehorende bedrijfsprocessen (SOLL-situatie).
  • Structureel monitoren en managen van uw bedrijfsprocessen.
  • Reductie van operationele kosten.
  • Verbetering of herstructurering van processen (simpeler, beter, goedkoper en sneller).
  • Begeleiding van directie- en managementteams
  • Assessments en teamvorming
  • Ondersteuning van strategie- en visieontwikkeling

Contact opnemen