Groepsdynamiek verbeteren

“Een goed leven bereik je niet door je ware zelf te ontdekken (dus naar binnen m.b.v. mindfulness, zelfverwezenlijking richting innerlijke waarheid?) en een groots plan uit te voeren maar door juist naar buiten te kijken en de interactie met jezelf en de ander te verbeteren, dan kun je als mens verbeteren.” Aldus Professor Michael Puett

Bij ERP-projecten zie je vaak dat teamleden elkaar al langer kennen (omdat ze in dezelfde organisatie werken) en dus al gedeelde werkwijzen, interactiepatronen en dergelijke bestaan, nog voordat de teams beginnen (zie ook Homan, 2007). De feitelijke gedragingen van teamleden hangen dan ook direct of indirect samen met de onderliggende vaak al gevormde groepsdynamiek. Zo kunnen twee teamleden bij aanvang van hun samenwerking in een team lang met elkaar onderhandelen over de doelstellingen van het team. Op inhoudsniveau lijkt het gesprek te gaan over de doelstellingen. Op procesniveau (groepsdynamisch niveau) kan dit gedrag echter een uiting zijn van een strijd om de macht.

Of een team nu bekend is met elkaar of niet, het is belangrijk om vooraf en tijdens tijd te besteden aan het organiseren van de samenwerking. Want door slechte samenwerking loopt een project vaak uit en neemt de kans op een mislukt project toe (zowel in tijd, kosten en functionaliteit).

We zijn complex en chaotisch. We bestaan uit een soort samenraapsel van tegenstrijdige emoties en neigingen die voortdurend veranderen. Wie ik denk te zijn, en wat ik aanzie voor ‘mijzelf’ wanneer ik besluiten neem, is slechts een reeks gedragspatronen waar ik toevallig in ben terechtgekomen. Het is ironisch. Juist als je toch in dat ‘zelf’ gelooft, kom je niet vooruit.”

Wat kan helpen?

  • Project Start Up :
    Alvorens een project te starten kan het helpen om een PSU (Project Start Up) te organiseren, waarin project partijen vooraf worden samengebracht om tot gezamenlijke projectdoelstellingen te komen die dan ook door iedereen gedeeld worden, daarbij kan over communicatie (zowel aan de vergadertafel als in de wandelgangen), de verschillende intenties (openbaar en verborgen), partijschappen en meningsverschillen etc. gesproken worden. Zo’n PSU doe je aan het begin maar eventueel later (b.v. op maandelijkse/ jaarlijkse basis) opnieuw.
  • Bewustzijn van complexiteit in grote projecten
    Middels een creatieve en visuele wijze laten zien wat complexiteit is, hoe dit gerelateerd kan worden aan ERP-implementatie projecten en wat dit zou kunnen betekenen voor het managen van deze projecten. Die inzichten gelden niet alleen voor ERP-implementatie projecten maar zijn van toepassing op elk complex project dat veranderingen in een organisatie veroorzaakt of wil bewerkstelligen.
  • Hoe kun je zelf verschil maken? Wat kun je doen in het dagelijks leven?
    In de kleinste handelingen schuilt al een ritueel. Hoe je elkaar begroet, wat je zegt als iemand je aan tafel een glas aanreikt. En daarmee kun je jezelf al veranderen. Stel ik ben moe, en onderweg naar mijn werk maak ik me druk om een collega. Ik stap chagrijnig de bus in, maar in plaats van nors te kijken, lach ik naar de buschauffeur. Door die kleine handelingen verander ik al iets in mijzelf en mijn omgeving, het zorgt ervoor dat ik in een andere stemming komt. Sommige teamsleden zien zichzelf als een driftig of opvliegend persoon. Ze zeggen tegen zichzelf: ‘Ik ben nu eenmaal zo.’ Dit zijn ingesleten gewoonten en dat je zelf hebt besloten je identiteit hieraan te ontlenen. Je bezit ook het vermogen om vriendelijk of aandachtig te zijn en zou je best nieuwe gedragspatronen kunnen ontwikkelen.

Meer informatie? Guy Janssens en Jos van Capelleveen geven hierover workshops. Mail naar info@viperty.com