Nummer 1: “Welke implementatiemethode moeten wij gebruiken?”

Top 10 meest gestelde vragen 2022. Nummer 1: “Welke implementatiemethode moeten wij gebruiken?”

Agile projecten en watervalprojecten zijn twee verschillende projectmanagementmethoden die gebruikt worden om projecten te plannen, uit te voeren en te beheren.

Ze hebben beide hun eigen unieke kenmerken en worden in verschillende situaties gebruikt.

Hieronder zijn enkele belangrijke verschillen tussen deze twee methoden (wat extreem beschreven):

  1. Flexibiliteit: Agile projecten zijn meer flexibel dan watervalprojecten. In agile projecten wordt er continu gebalanceerd tussen de wensen van de klant en de beperkingen van het project, en worden er regelmatig aanpassingen aangebracht aan het projectplan om aan de veranderende behoeften van de klant te voldoen. In watervalprojecten daarentegen is het projectplan vooraf vastgelegd en worden er geen aanpassingen aangebracht tijdens het project.
  2. Communicatie en samenwerking: Agile projecten benadrukken samenwerking en communicatie tussen teamleden en de klant. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om de vorderingen van het project te bespreken en aanpassingen te bespreken. In watervalprojecten daarentegen is de communicatie vaak gericht op het beheren van de verwachtingen van de klant en het afleveren van werk volgens het vastgelegde projectplan.
  3. Deliverables: In agile projecten worden deliverables in kleinere "sprints" afgeleverd, terwijl in watervalprojecten de deliverables in grotere stappen afgeleverd worden. Dit geeft agile projecten de mogelijkheid om snel te reageren op veranderende behoeften en aanpassingen aan te brengen, terwijl watervalprojecten vaak langere tijd nodig hebben om aanpassingen door te voeren.
  4. Risicobeheer: Agile projecten hebben een meer proactief risicobeheer, waarbij er regelmatig gekeken wordt naar mogelijke problemen en er actie ondernomen wordt om deze op te lossen. In watervalprojecten daarentegen wordt er meestal pas actie ondernomen als er een probleem optreedt, wat kan leiden tot vertragingen en hogere kosten.

Resume:

Er is geen "beste" implementatiemethode voor alle ERP-implementaties, omdat de behoeften van elk bedrijf uniek zijn. Er zijn echter enkele algemene overwegingen die meegenomen kunnen worden bij het kiezen van een implementatiemethode voor een ERP-systeem:

  1. Agile methoden: Agile methoden, zoals Scrum, kunnen geschikt zijn voor ERP-implementaties waarbij er veel onzekerheid is over de behoeften van het bedrijf en waarbij er regelmatig aanpassingen aangebracht moeten worden aan het projectplan.
  2. Waterfall methoden: Waterfall methoden zijn geschikter voor ERP-implementaties waarbij de behoeften van het bedrijf duidelijk zijn en waarbij er weinig aanpassingen aan het projectplan nodig zijn.
  3. Hybride methoden: Soms kan het gebruik van een hybride methode, die elementen van zowel agile als watervalmethoden combineert, de beste keuze zijn voor een ERP-implementatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een duidelijk projectplan is, maar er toch nog enkele onzekerheden zijn die aangepakt moeten worden tijdens het project.

Het is belangrijk om te onthouden dat de keuze van de implementatiemethode afhankelijk is van de specifieke behoeften van het bedrijf en dat het belangrijk is om deze zorgvuldig te evalueren voordat een beslissing wordt genomen.

Meer weten? Stuur mail naar Jos@viperty.com of bel 0615839113