Consultant – Projectleider

Guy Janssens

Guy is creatief, een doorzetter, nauwgezet en een echte teamplayer. Guy heeft op veel verschillende gebieden werkervaring. Na zijn opleiding tot Bedrijfskundig ir. aan de Technische Universiteit Eindhoven, is hij begonnen bij DSM als informatieadviseur waar hij is doorgegroeid tot projectleider. Hierna heeft hij een andere richting aan zijn leven gegeven en heeft hij de opleiding tot fysiotherapie afgerond. Hij heeft daarna een aantal jaren gewerkt als fysiotherapeut. Hij haalde zeker voldoening uit dit werk, maar koos er toch voor om gedeeltelijk terug te gaan naar het bedrijfsleven. Zodoende ging hij naast de fysiotherapie ook aan de slag bij Licom (een grote WSW organisatie) als informatieadviseur. Sinds 2001 is Guy verbonden aan de Open Universiteit als docent, projectleider en onderzoeker. Uiteindelijk heeft hij toch de fysiotherapie laten vallen, omdat dit te moeilijk te combineren was met zijn docentschap aan de OU. Als universitair docent is hij gespecialiseerd in de implementatie van ERP systemen (theoretisch en praktisch) en projectmanagement. Hij is gepromoveerd op het gebied van de complexiteit van ERP implementaties. Guy heeft zich o.a. bij het team van DVB consulting aangesloten vanwege de diversiteit van opdrachten waar hij zijn creativiteit goed in kwijt kan. Je zou hem wel kunnen omschrijven als de wetenschappelijke creatieveling van het team. Hij haalt veel voldoening uit zijn werk als hij mensen kan aanzetten tot nieuwe creatieve inzichten. Zo geeft hij workshops in Visual Facilitation, waarbij men communicatie (bijvoorbeeld presentaties) probeert te verbeteren door middel van visualisatie.

Naast de verscheidenheid aan opdrachten kan hij veel waardering opbrengen voor het feit dat men bij DVB consulting opdrachten niet alleen op een zakelijke manier oppakt, maar ook naar de menselijke kant en de individuen binnen een bedrijf kijkt. Guy kan goed ingezet worden bij complexe opdrachten, waarbij rekening gehouden moet worden met veel invalshoeken. Doordat hij gewend is om op verschillende abstractieniveaus te denken en te communiceren, kan hij snel tot de essentie van problemen komen en deze methodisch samen met een klant oplossen. Uiteraard is hij vanuit zijn docentschap aan de Open Universiteit en zijn bedrevenheid in het visueel communiceren goed in staat om belangrijke informatie helder aan individuen en groepen over te brengen. Daarnaast spreekt hij de taal van verschillende gebieden: het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, het onderwijs en de wetenschap. Hij kan meedenken met strategievorming, maar ook praktisch zorgen dat kennis in een bedrijf effectief aan groepen van mensen wordt overgebracht. Buiten zijn werk houdt Guy ervan om te sporten, te dansen en te schilderen (zowel op de computer als op doek).

“The key to a successful project, is getting a whole organisation aligned with the goals”

Jos van Capelleveen: Company Owner